Laura Marholm

1854 - 1928

Sverige

Författare och översättare med dansk-norska anor, född i Riga i Lettland och genom äktenskapet med Ola Hansson 1890 svensk medborgare. 1885 reste hon till Köpenhamn och blev medlem i kretsen kring Georg Brandes som hon också introducerade i Ryssland. Senare översatte hon sin makes verk till tyska. Hennes debutbok, Das Buch der Frauen, 1895, blev mycket spridd liksom Wir Frauen und unsere Dichter, som utkom samma år.

Laura Marholm, som strax före sekelskiftet var mer berömd än Ellen Key och Lou Andreas-Salomé, har haft status som en fotnot i Strindbergsforskningen Strindberg kallade henne Frau Blaubart (Fru Blåskägg) och hotade henne 1888 med rättegång sedan hon i en anmälan av Fadren hade utnämnt honom till “kvinnohatets diktare”.

Litteratur om författaren: ett urval

Susan Carol Brantly: The Life and Writings of Laura Marholm, 1990

Ingvar Holm: Ola Hansson. En studie i åttitalsromantik, 1957

Christina Sjöblad: "Blick och rum hos sekelslutets flanörer: Laura Marholm och Ola Hansson" i: I lärdomens trädgård, 1996

Ebba Witt-Brattström: Dekadensens kön, 2009