Anne Krabbe

1552 - 1618

Danmark

Datter af Margrethe Rewentlow og Erik Krabbe, forfatter til juridiske afhandlinger og salmer. Hun var født på Aastrup i Voldborg Herred, gift 1588 med Jacob Bjørn til Stenalt i Randers Amt, enke 1596 og død på Stenalt.

Anne Krabbe udgav 1612 En liden nyttig Bønebog og 1616 Haand Postilla, oversat efter Christoph Fischer. Hun har efterladt sig en del håndskrifter, bl.a. afskrifter af ligsten og epitafier, forskellige slægtsbogsredaktioner, kopibog med breve og ikke mindst en visebog med 88 numre, anlagt i begyndelsen af 1600-tallet. Visebogens indledninger og noter fortæller om Anne Krabbes forsøg på at person- og stedfæste visefortællingerne og røber hermed hendes historiske og folkloristiske interesse.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Sv. Cedergreen Bech m.fl. (red.): Dansk biografisk leksikon, bd. 8, 1981

Dansk Adelsforening (red.): Danmarks Adels Aarbog, 1884

Erik Sønderholm: "Adelsvisebøger" i: Sven H. Rossel m.fl. (red.): Danmarks gamle Folkeviser, bd. 12, 1976