Anne Krabbe

1552 - 1618

Danmark

Dotter till Margrethe Rewentlow och Erik Krabbe, författare till juridiska avhandlingar och psalmer. Hon föddes på Aastrup i Voldborg Herred, gifte sig 1558 med Jacob Bjørn på Stenalt i Randers Amt, blev änka 1596 och dog på Stenalt.

Anne Krabbe gav 1612 ut En liden nyttig Bønebog och 1616 Haand Postilla, översatt efter Christoph Fischer. Hon har efterlämnat en del handskrifter, bl a avskrifter av gravstenar och epitafier, olika släktböcker, en samling brev och inte minst en visbok med 88 visor, påbörjad i början av 1600-talet. Inledningen i visboken och anteckningar berättar om Anne Krabbes försök att hänföra visorna till personer och datum och visar på hennes historiska och folkloristiska intresse.

Litteratur om författaren: ett urval

Sv Cedergreen Bech m fl (red): Dansk biografisk leksikon, bd 8, 1981

Dansk Adelsforening (red): Danmarks Adels Aarbog, 1884

Erik Sønderholm: "Adelsvisebøger" i: Sven H Rossel m fl (red): Danmarks gamle folkviser, bd 12, 1976