Laura Anna Sophie Muller Kieler

1849 - 1932

Danmark

Født i Tromsø som datter af foged Morten Smith Petersen von Führen og Anna Hansine Kjerulf Muller. Hun foretog en længere udenlandsrejse i 1871, bl.a. til Dresden, hvor hun omgikkes Henrik Ibsen, som hun kom i litterær dialog med. Da faderen døde i 1872, rejste hun til Danmark med moderen, og herefter opfattede hun sig som dansk forfatterinde.

Hun debuterede i 1869 med romanen Brands Døtre. Et livsbillede/af Lili. Hun giftede sig i 1873, og blev i sit ægteskab levende model for Nora i Et dukkehjem, 1879. Men i modsætning til Ibsens Nora førte Laura Kielers ægteskabelige og personlige krise til, at hun i en periode blev indlagt på sindssygehospital. Hun skrev Min Broder Amtmanden (R) i 1882, og i 1890 blev hendes skuespil Mænd af ære en skandalesucces som indlæg i sædelighedsfejden, 1880’ernes voldsomme debat om seksualmoralen. Men da virkeligheden ikke kunne leve op til hendes ideale fordringer, trak hun sig ud af samtidsdebatten og skrev fra århundredskiftet overvejende hjemstavnsskildringer og historiske romaner.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Inger-Margrethe Lunde: Mitt navn er ikke Nora: historien om Laura Kieler, modellen til Nora i 'Et dukkehjem', 2009