Laura Anna Sophie Müller Kieler

1849 - 1932

Danmark

Född i Tromsø, dotter till fogden Morten Smith Petersen von Führen och Anna Hansine Kjerulf Müller. Hon gjorde en längre utlandsresa 1871, bl a till Dresden där hon umgicks med Henrik Ibsen med vilken hon inledde en litterär dialog. Då fadern dog 1872 reste hon och modern till Danmark och därefter betraktade hon sig som dansk författare.

Hon debuterade 1869 med romanen Brands Døtre, Et livsbillede/af Lili. Hon gifte sig 1873 och blev i sitt äktenskap en levande modell för Nora i Ett dockhem, 1879. Men i motsats till Ibsens Nora innebar Laura Kielers äktenskapliga och personliga kris att hon under en period togs in på sinnessjukhus. Hon skrev Min Broder Amtmannen (R), 1882, och 1890 gjorde hennes skådespel Mænd af ære succé som inlägg i sedlighetsstriden, 1880-talets våldsamma debatt om sexualmoralen. Då verkligheten inte kunde leva upp till hennes ideal drog hon sig ur samtidsdebatten och skrev från sekelskiftet hembygdsskildringar och historiska romaner.

Litteratur om författaren: ett urval

Inger-Margrethe Lunde: Mitt navn er ikke Nora: historien om Laura Kieler, modellen til Nora i 'Et dukkehjem', 2009