Lucie Ingemann

1792 - 1868

Danmark

Bidrog som optegner til romantikkens storstilede indsamlingsarbejde. Hun var fra 1822 gift med digteren B.S. Ingemann og havde selv sans for poesi. Hun malede blomsterbilleder og altertavler, der dog mest foræredes bort.

I 1826 optegnede hun sagn fra Pedersborg og Slaglille Sogne ved Sorø. De blev af Ingemann indsendt til Svend Grundtvig sammen med de optegnelser, han løbende fik samlet på Sorø-egnen.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Lucie Ingemann: Et lille Levnets løb til Bernhard. Billedkunstneren Lucie Mandix' erindringer skrevet til ægtefællen, digteren B.S. Ingemann, 1996