Lucie Ingemann

1792 - 1868

Danmark

Bidrog som upptecknare till romantikens storstilade insamlingsarbete. Från 1822 var hon gift med diktaren B.S. Ingemann och hade själv känsla för poesi. Hon målade blomstermotiv och altartavlor som hon för det mesta gav bort som gåvor.

1826 skrev hon ned sägner från Pedersborg och Slaglille Sogne vid Sorø. De sändes av Ingemann till Svend Grundtvig tillsammans med de notiser han löpande samlade in om Sorøtrakten.

Litteratur om författaren: ett urval

Lucie Ingemann: Et lille Levnetsløb til Bernhard. Billedkunstneren Lucie Mandix' erindringer skrevet til ægtefællen, digteren B.S. Ingemann, 1996