Agneta Horn

1629 - 1672

Sverige

Blev født i Riga som barn af greve, rigsmarsk Gustaf Horn af Björneborg og Kristina Oxenstierna. Som toårig kom hun til Stettin med moderen, der fulgte sin mand på hans krigstogter. Da moderen døde hurtigt og uventet, blev børnene forsømt, indtil deres faster, Ebba Leijonhufvud, efter flere måneders forløb tog sig af dem. Efter hjemkomsten til Sverige blev Agneta Horn opdraget af slægtninge. I 1642 vendte faderen tilbage fra lang tids fangenskab i Tyskland og giftede sig 1644 med Sigrid Bielke. Trods faderens og familiens modstand gennemtrumfede Agneta Horn i 1648 at gifte sig med friherre oberst Lars Cruus, som hun siden fulgte på krigstogter i Tyskland. Hun blev mor til flere børn, hvoraf nogle døde som spæde.

1656 blev Agneta Horn enke, og efter faderens død i 1657 blev hun indviklet i en arvestrid med sin stedmor. Agneta Horns selvbiografi Agneta Horns lefverne (Agneta Horns levned, 1976), som sandsynligvis blev skrevet i forbindelse med denne strid i tiden efter sommeren 1657, slutter brat med hendes giftermål og med beretningen om sønnen Johans sygdom. Muligvis mangler der nogle sider i det håndskrevne manuskript.

Ud over selvbiografien, der er et lysende og unikt bidrag til den svenske litteratur, findes en række ualmindelig velskrevne breve, men de har ikke den udtryksfuldhed, den følelse for dialog og psykologi, som hendes levnedsbeskrivelse viser. Selvbiografien er desuden en glimrende kilde til svensk talesprog i 1600-tallet, samtidig med at den giver uvurderlige oplysninger om børneopdragelse og dagligliv hos den svenske adel i samme århundrede. Levnedsbeskrivelsen findes på Uppsala Universitetsbibliotek. I dette manuskript findes også hendes optegnelser om ægtefællen samt uddrag af Salmernes Bog og Jobs Bog. Brevene findes hovedsageligt på Rigsarkivet i Stockholm og på Uppsala Universitetsbibliotek.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Hættner Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Johnny Kondrup: Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi, 1982

Stephen Mitchell: Job in Female Garb. Studies on the Autobiography of Agneta Horn, 1985