Agneta Horn

1629 - 1672

Sverige

Född i Riga som dotter till greven och riksmarskalken Gustaf Horn af Björneborg och Kristina Oxenstierna. Som tvååring kom hon till Stettin med modern som följde maken på hans krigståg. Då modern hastigt och oväntat dog, försummades barnen till dess att deras faster, Ebba Leijonhufvud, efter flera månader, tog hand om dem. Efter hemkomsten till Sverige uppfostrades Agneta Horn av släktingar. 1642 återkom fadern efter en lång tids fångenskap i Tyskland och gifte sig 1644 med Sigrid Bielke. Trots både faderns och familjens motstånd gifte sig Agneta Horn 1648 med friherren och översten Lars Cruus. Hon följde honom sedan på krigståg i Europa och fick flera barn varav några dog i späd ålder.

1656 blev Agneta Horn änka och efter faderns död 1657 drogs hon in i en arvsstrid med sin styvmor. Agneta Horns självbiografi Agneta Horns lefverne, som troligen skrevs i samband med arvsstriden efter sommaren 1657, slutar tvärt med hennes giftermål och med berättelsen om sonen Johans sjukdom. Möjligen saknas några sidor i det handskrivna manuskriptet.

Utöver självbiografin, som är ett lysande och unikt bidrag till den svenska litteraturen, finns en rad ovanligt välskrivna brev men de har inte den uttrycksfullhet och den känsla för dialog och psykologi som hennes levnadsberättelse. Självbiografin är dessutom en strålande källa till svenskt talspråk på 1600-talet samtidigt som den ger ovärderliga upplysningar om barnuppfostran och vardagsliv hos den svenska adeln under detta århundrade. Levnadsberättelsen finns på Uppsala Universitetsbibliotek. I detta manuskript finns också hennes anteckningar om maken samt utdrag ur Psaltaren och Jobs bok. Breven finns till största delen på Riksarkivet i Stockholm och på Uppsala Universitetsbibiliotek.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Hættner Aurelius: "Inför faderns lag" i: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Johnny Kondrup: Levned og tolkninger. Studier i nordisk selvbiografi, 1982

Stephen Mitchell: Job in Female Garb. Studies on the Autobiography of Agneta Horn, 1985