Elisabet Hermine Hermodsson

1927 - 2017

Sverige

Født i Göteborg og opvokset i Uppsala. Faderen var oprindeligt mineingeniør og moderen hjemmegående, men efter flytningen til Uppsala deltog alle i arbejdet i det familieejede trykkeri WeilandsTryckeri. Hun er billedkunstner, komponist og forfatter, virksom inden for flere genrer og uddannet på Kunsthåndværkerskolens reklamelinie med talrige udstillinger, bl.a. på Nationalmuseet og Moderna museet. Hun er desuden en stridbar essayist inden for emner som videnskab, kvindespørgsmål, kristendom og humanisme. Hun er mor til to børn.

Efter debuten i 1966 med billeddigtsamlingen Dikt-ting, fik hun sit litterære gennembrud med Mänskligt landskap orättvistfördelat (L), 1968. Hun er bedst kendt for Disa Nilsons visor, 1974, hvor kvinderollen ses i et spøgefuldt lys. En større kvindebevidsthed parret med bekymring for den truede natur dominerer den senere del af hendes digtning, som kulminerer i et kvindeligt gudsbillede. Ud over Disa Nilsons Visor, som der kom en fortsættelse af på cd i 1992, Bara drömmare och dårar, er de vigtigste værker Gör dig synlig (L), 1980, samleværket Skapelse utlämnad (L), 1988, Dimstråk, 1990, og Molnsteg, 1994.

Opdateret af redaktionen 2011:

Siden ovenstående biografi blev publiceret i Nordisk Kvindelitteraturhistorie har Elisabeth Hermodsson udgivet civilisationskritikken Där världen blir till, 2000, og udvalgte kronikker i Hemvist för mitt dubbeljag, 2004.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Birgitta Ivarson Bergsten: "Förflytta berg till bokstäver". Utvecklingslinjer i Elisabet Hermodssons författarskap, 1989

Birgitta Ivarson Bergsten: "Gränsöverskridandet som livshållning i Elisabet Hermodssons författarskap" i: Anders Pettersson, Torsten Pettersson & Anders Tyrberg (red.): Litteratur och verklighetsförståelse, 1999