Elisabet Hermine Hermodsson

1927 - 2017

Sverige

Född i Göteborg och uppvuxen i Uppsala. Fadern var från början bergsingenjör och modern hemmafru men efter flyttningen till Uppsala arbetade alla i det familjeägda Weilands tryckeri. Hon är bildkonstnär, tonsättare och författare, verksam inom flera områden och utbildad på Konstfackskolans avdelning för reklam och bokhantverk med talrika utställningar, bl a på Nationalmuseum och Moderna Museet. Dessutom är hon en stridbar essäist inom ämnen som vetenskap, kvinnofrågor, kristendom och humanism. Hon är mor till två barn.

Efter debuten 1966 med bilddiktsamlingen Dikt-ting fick hon sitt litterära genombrott med Mänskligt landskap orättvist fördelat (L), 1968. Hon är mest känd för Disa Nilsons Visor, 1974, där hon skämtsamt raljerar med kvinnorollen. Ett ökat kvinnomedvetande parat med oro för vår hotade natur dominerar den senare delen av hennes diktning som kulminerar i en kvinnlig gudsbild. Förutom Disa Nilsons Visor, som fick en fortsättning på cd 1992, Bara drömmare och dårar (L), är de mest betydande verken Gör dig synlig (L), 1980, samlingsverket Skapelse utlämnad (L), 1988, Dimstråk, 1990 och Molnsteg, 1994.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Elisabeth Hermodsson gett ut civilisationskritiken Där världen blir till, 2000, och krönikor i urval i Hemvist för mitt dubbeljag, 2004.

Litteratur om författaren: ett urval

Birgitta Ivarson Bergsten: "Förflytta berg till bokstäver". Utvecklingslinjer i Elisabet Her modssons författarskap, 1989

Birgitta Ivarson Bergsten: "Gränsöverskridandet som livshållning i Elisabet Hermodssons författarskap" i: Anders Pettersson, Torsten Pettersson & Anders Tyrberg (red.): Litteratur och verklighetsförståelse, 1999