Conradine Dunker

1780 - 1866

Norge

Født og opvokset i Christiania. Hendes far, som hun mistede som 11-årig, var toldinspektør. Fire år efter hans død blev hun gift med en ven af familien. Hun blev enke som 26-årig og gift igen. Hun blev mor til fem, ét af børnene var forfatteren Vilhelmine Ullman. Conradine Dunker blev undervist i hjemmet, senere drev hun selv skolevirksomhed og spillede amatørteater, ofte Magdelone-roller i Holberg-stykker.

I 1852 begyndte hun at skrive sine erindringer i form af breve til broderen. Brevene, anekdotiske og novelleagtige i formen, skildrer især livet i Christiania i 1790’erne. I uddrag blev hendes breve offentliggjort i Illustreret Nyhedsblad, 1860. 1871 blev de udgivet i bogform med titlen Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder, men først i 1909 forelå de i en fuldstændig udgave. Hendes teatererindringer Det Dramatiske Selskab i Christiania blev trykt i tidsskriftet St. Hallvard, 1915.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Marie Høgh og Fredrikke Mørck (red.): Norske kvinder. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredaaret 1814-1914, 1914

Astrid Lorenz: Forstandens lys og hjertets varme. Conradine Dunker og Vilhelmine Ullmann. Kvinnesilhuetter i slektsramme, 1996

Geirr Wiggen: Språkkulturen i Christianias beaumonde: opplysninger om språk og språkbruk ca 1790-1830 i Conradine Dunkers brev til Christopher Hansteen, 2004

Elisabeth Aasen (red.): Fra gamle dage. Memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinnerca. 1660-1880, 1983