Conradine Dunker

1780 - 1866

Norge

Född och uppvuxen i Kristiania. Fadern, som hon förlorade som 11-åring, var tullinspektör. Fyra år efter hans död gifte hon sig med en vän till familjen. Hon blev änka som 26-åring och gifte sig igen. Hon fick fem barn, ett av dem blev författaren Vilhelmine Ullman. Conradine Dunker fick sin undervisning i hemmet, senare drev hon själv skolverksamhet och spelade amatörteater, ofta Magdelone-roller i Holberg-pjäser.

1852 började hon skriva ner sina minnen i form av brev till sin bror. Breven, anekdotiska och novellaktiga i formen, skildrar i synnerhet livet i Kristiania på 1790-talet. Hennes brev offentliggjordes i utdrag i Illustreret Nyhedsblad, 1860. 1871 gavs de uti bokform, med titeln Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder, men först 1909 förelåg de i komplett utgåva. Hennes teaterminnen, Det Dramatiske Selskap i Christiania, trycktes i tidskriften St. Hallvard, 1915.

Litteratur om författaren: ett urval

Marie Høgh och Fredrikke Mørck (red): Norske kvinder. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredaaret 1814-1914, 1914

Astrid Lorenz: Forstandens lys og hjertets varme. Conradine Dunker og Vilhelmine Ullman. Kvinnesilhuetter i slektsramme, 1996

Geirr Wiggen: Språkkulturen i Christianias beaumonde: opplysninger om språk og språkbruk ca 1790-1830 i Conradine Dunkers brev til Christopher Hansteen, 2004

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. memoarer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca 1660-1880, 1983