dronning Christina

1626 - 1689

Sverige

Datter af den svenske krigerkonge, den protestantiske verdens bannerfører, Gustav II Adolf. Eftersom hun skulle være regerende dronning, fik hun en udpræget mandlig opdragelse efter antikkens og den klassiske oldtids idealer, formuleret af Herodot som evnen til at ride, skyde med bue og tale sandhed.

Hendes uddannelse var desuden præget af renæssancens humanisme, men i tidens løb fordybede hun sig også i naturvidenskaben. En livslang aversion mod ægteskab spillede en vigtig rolle for hendes abdikation i 1654. Efter i 1655 i Innsbruck at være konverteret til katolicismen rejste hun til Rom, hvor hun blev indtil sin død.

Med sin omfattende dannelse blev hun en central skikkelse i tidens kirkelige og kulturelle liv. Hendes litterære værk er publiceret posthumt, første gang af Johan Arckenholtz i Mémoires concernant Christine, reine de Suède, pour servir d’éclaircissement à l’histoire de son règne et principalement de sa vie privée, 1751-60. Heri findes Ouvrages de loisir, ou maximes et sentences, selvbiografien La Vie de la Reine Christine, faite par Elle-Même, dediée au Dieu samt to essays Réflexions sur la vie et les actions du grand Alexandre og Réflexions sur la vie et les actions de César.

De tre centrale emner i dronning Christinas forfatterskab er Gud, kvinden og det heroiske menneske. Arckenholtz’ udgivelse viser dronningen som en flittig brevskriver, der i lighed med den lidt yngre danske kongedatter Leonora Christina havde stort kendskab til memoire- og brevgenrer.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Hættner Aurelius: "Från reträtten till det stora offret" i: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Veronica Buckley: Kristina: Sveriges drottning. The Restless Life of a European Eccentric, 2004

Karin Tegenborg Falkdalen: Kungen är en kvinna: retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid, 2003

Ruth Nilsson: Kvinnosyn i Sverige. Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren, 1973

Erik Petersson: Maktspelerskan: drottning Kristinas revolt, 2011

Marie-Louise Rodén: Drottning Christina: en biografi, 2008

Stefano Fogelberg Rota: Poesins drottning: Christina av Sverige och de italienska akademierna, 2008

Curt Weibull: Drottning Christina. Studier och forskningar, 1966

Leif Åslund: Att fostra en kung: om drottning Kristinas utbildning, 2005