drottning Kristina

1626 - 1689

Sverige

Dotter till den svenske krigarkonungen, den protestantiska världens härförare, Gustav II Adolf. Eftersom hon en dag skulle bli regerande drottning fick hon en utpräglat manlig uppfostran efter antikens och den klassiska forntidens ideal formulerade av Herodotos: att rida, att skjuta med båge och att tala sanning.

Hennes utbildning präglades dessutom av renässansens humanism men med tiden fördjupade hon sig också i sin tids naturvetenskap. En livslång aversion mot äktenskap spelade en viktig roll för hennes abdikation 1654. Sedan hon 1655 i Innsbruck konverterat till katolicismen reste hon till Rom där hon stannade till sin död.

Med sin omfattande bildning blev hon en central gestalt i tidens kyrkliga och kulturella liv. Hennes litterära verk publicerades postumt, första gången av Johan Arckenholtz i Mémoires concernant Christine, reine de Suède, pour servir d’éclaircissement à l’histoire de son règne et principalement de sa vie privée, 1751-60. Häri ingår Ouvrages de loisir, ou maximes et sentences, självbiografin La Vie de la Reine Christine, faite par Elle-Même, dediée au Dieu samt två essäer, Réflexions sur la vie et les actions du grand Alexandre och Réflexions sur la vie et les actions de César.

De tre centrala ämnena i drottning Kristinas författarskap är Gud, kvinnan och den heroiska människan. Arckenholtz utgåvor visar att drottningen var en flitig brevskriverska som, i likhet med den något yngre danska kungadottern Leonora Christina, var bekant med memoar- och brevgenren.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Hættner Aurelius: "Från reträtten till det stora offret" i E.H. Aurelius: Inför lagen. Kvinnliga svenska självbiografierfrån Agneta Horn till Fredrika Bremer, 1996

Veronica Buckley: Kristina: Sveriges drottning. The Restless Life of a European Eccentric, 2004

Karin Tegenborg Falkdalen: Kungen är en kvinna: retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid, 2003

Ruth Nilsson: Kvinnosyn i Sverige. Från drottning Kristina till Anna Maria Lenngren, 1973

Erik Petersson: Maktspelerskan: drottning Kristinas revolt, 2011

Marie-Louise Rodén: Drottning Christina: en biografi, 2008

Stefano Fogelberg Rota: Poesins drottning: Christina av Sverige och de italienska akademierna, 2008

Curt Weibull: Drottning Christina. Studier och forskningar, 1966

Leif Åslund: Att fostra en kung: om drottning Kristinas utbildning, 2005