Inger Christensen

1935 - 2009

Danmark

Inger Christensen er et hovednavn i moderne dansk litteratur. Hun blev født og voksede op i Vejle, hvor faderen var skrædder. Allerede som barn var hun en ivrig læser af også fremmedsproget litteratur. Som den første i familien blev hun student 1954, og i 1958 tog hun lærereksamen med liniefag i tysk. Efter et par års lærergerning helligede hun sig digtningen med Rilke og Novalis som vigtige inspirationskilder. 1959-1976 var hun gift med digteren og kritikeren Poul Borum, som hun fik en søn med.

Allerede i skoletiden skrev Inger Christensen digte, og hun debuterede 1962 med Lys (L), der delvis er skrevet, mens hun var landsbylærer på Djursland. Kærlighed og forholdet mellem natur og menneske er temaer, der til stadighed udforskes og moduleres i de efterfølgende værker. Med digtværket det, der i 1969 vakte en overvældende genklang hos såvel kritikere som læsere, blev forfatterskabets grundtema, forholdet mellem menneske, natur og sprog, for alvor slået an. I de følgende værker udfoldes forholdet mellem menneske, sprog og univers i lyrik i alfabet, 1981, og i Sommerfugledalen. Et requiem, 1991, i prosa Det malede værelse, 1976, og i essays Del af labyrinten, 1982.

Inger Christensens forfatterskab, der er oversat til en lang række sprog, er med til at tegne hovedlinier i dansk modernisme og gennemløber en indre udvikling over systemdigtning til senmodernisme. Hun var fra 1978 medlem af Det Danske Akademi og har modtaget en lang række priser i Danmark og i udlandet, bl.a. Det Svenske Akademis Nordiske Pris og Grand Prix des Biennales Internationales.

Opdateret af redaktionen 2011:

Siden ovenstående biografi blev publiceret i Nordisk Kvindelitteraturhistorie udgav Inger Christensen Hemmelighedstilstanden, 2000. 

Hun modtog bl.a. Statens Kunstfonds livsvarige ydelse, Rungstedlund-prisen 2001 og Tomas Tranströmerprisen 2004.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anne Gry Haugland: "Jeg ser, at støvet løfter sig en smule: poetiske erkendelsesformer i Inger Christensen Sommerfugledalen" i: Spring, nr. 26, 2008

Iben Holk (red.): Tegnverden. En bog om Inger Christensens forfatterskab, 1983

Inger Christensen / Spring, nr. 18, 2003

Lis Wedell Pape (red.): Sprogskygger. Læsninger i Inger Christensens forfatterskab, 1995

Erik Skyum-Nielsen: "Lidenskabens struktur" i: Dansk noter 1, 1998

Anders Schmidt Thorsen: "Lighedstegn: en semiotisk læsning af Inger Christensens 'Sommerfugledalen' med særligt hensyn til ikonicitet" i: Synsvinkler, årg. 19, nr. 40, 2009