Inger Christensen

1935 - 2009

Danmark

Inger Christensen är ett bärande namn i 1900-talets danska litteratur. Hon föddes och växte upp i Vejle där fadern var skräddare. Redan som barn läste hon ivrigt, även litteratur på främmande språk. Hon blev, som den första i familjen, student 1954 och 1958 tog hon lärarexamen med tyska som huvudämne. Efter ett par års arbete som lärare gav hon sig hän åt diktningen med Rilke och Novalis som de viktigaste inspirationskällorna. 1959-1976 var hon gift med diktaren och kritikern Paul Borum som hon fick en son med.

Redan under skoltiden skrev Inger Christensen dikter och hon debuterade 1962 med Lys (L) (Ljus, gräs, 1993) som delvis skrevs medan hon var landsortslärare på Djursland. Kärleken och förhållandet mellan människa och natur är teman som ständigt utforskas och varieras i de kommande verken. Med diktverket det, som 1969 uppmärksammades av såväl kritiker som läsare, kom författarskapets grundtema, förhållandet mellan människa, natur och språk, fram på allvar.

I de följande verken utvecklas förhållandet mellan människa, språk och universum i lyrik i alfabet, 1981 (alfabet & brev i april, 1985), och i Sommerfugledalen. Et requiem, 1991 (Fjärilsdalen, 1996), i prosa, Det malede værelse, 1976, och i essäer, Del af labyrinten, 1982. Inger Christensens verk, som översatts till flera språk, placerar sig med tyngd i dansk modernism och genomgår en inre utveckling över systemdiktning till senmodernism. Hon var från 1978 medlem av Det Danske Akademi och har erhållit en rad priser i Danmark och i utlandet, bl a Svenska Akademiens Nordiska Pris och Grand Prix des Biennales Internationales.

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har  Inger Christensen givit ut poetikboken Hemmelighedstilstanden, 2000.

Hon tilldelades bl a Statens Kunstfonds livslånga stipendium, Rungstedlund-priset 2001 och Tomas Tranströmerpriset 2004.

 

 

Litteratur om författaren: ett urval

Anne Gry Haugland: "Jeg ser, at støvet løfter sig en smule: poetiske erkendelsesformer i Inger Christensen Sommerfugledalen" i: Spring, nr 26, 2008

Iben Holk (red): Tegnverden. En bok om Inger Christensens forfatterskab, 1983

Inger Christensen / Spring, nr 18, 2003

Lis Wedell Pape (red): Sprogskygger. Læsninger i Inger Christensens forfatterskab, 1995

Erik Skyum-Nielsen: "Lidenskabens struktur" i: Dansk noter 1, 1998

Anders Schmidt Thorsen: "Lighedstegn: en semiotisk læsning af Inger Christensens 'Sommerfugledalen' med særligt hensyn til ikonicitet" i: Synsvinkler, årg 19, nr 40, 2009