Birgitte Catharine Boye

1742 - 1824

Danmark

Var datter af jagtbetjent ved Jægersborg Jens Johannissen og Dorothea Henriksdatter. Hun giftede sig første gang 1763 med Herman Michelsen Hertz (ca. 1734-75), som hun fik fire børn med, anden gang 1778 med Hans Boye.

Birgitte Catharine Boye, der i 1773 med 20 indsendte salmer vandt konkurrencen i “hellig poesi”, udskrevet af Det smagende selskab, er repræsenteret med 149 salmer i Guldbergs salmebog fra 1778. Med Davids Psalmer i fri Oversættelse, 1781-85, føjede hun endnu et værk til sin salmedigtning. I 1780 udgav hun Melicerte, et hyrdespil i to akter, der ved dronningens fødselsdag blev opført på Fredensborg Slot. Gorm den Gamle. Et heroisk Skuespil i tre Handlinger fra 1781 blev trykt i 1784 og opført på Det Kongelige Teater på kongens fødselsdag.

Desuden udgav hun Sigrid eller Regnalds Død, 1795, et heroisk skuespil, der låner stof fra Saxo, og en del kantater og digte i anledning af begivenheder i kongehuset. I sin samtid var hun højt skattet, og enkelte af hendes salmer er stadig kendte i Danmark, men især i Norge, hvor Guldbergs salmebog vandt udbredelse.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Anders Malling: Dansk salmehistorie, bd. 5 og 8, 1962-78

J.N. Skaar: Norsk Salmehistorie, bd. I, 1879-80

Lars Aanestad m.fl. (red.): Kristen sang ogmusikk, bd. 1, 1962-65