Birgitte Catharine Boye

1742 - 1824

Danmark

Dotter till skogvaktaren vid Jægersborg Jens Johannissen och Dorothea Henriksdatter. Hon gifte sig första gången 1763 med Herman Michelsen Hertz (ca 1735-75) som hon fick fyra barn med, andra gången 1778 med Hans Boye.

Birgitte Catharine Boye, som 1773 med 20 insända psalmer vann tävlingen i “helig poesi”, instiftad av Selskabet for de skiønne Videnskabers Forfremmelse, är representerad med 149 psalmer i Guldbergs psalmbok från 1778. Med Davids Psalmer i en fri Oversættelse, 1781—85, fogade hon ännu ett verk till sin psalmdiktning. 1780 gav hon ut Melicerte, ett herdespel i två akter som vid drottningens födelsedag uppfördes på Fredensborg slott. Gorm den Gamle, et heroisk Sørgespil från 1781 trycktes 1784 och uppfördes på Det Kongelige Teater på kungens födelsedag.

Hon gav dessutom ut Sigrid eller Regnalds Død, 1795, ett heroiskt skådespel som lånar handlingen från Saxo, och en del kantater och dikter i samband med högtidligheter i kungahuset. Av sin samtid skattades hon högt och en del av hennes psalmer är fortfarande kända i Danmark men i synnerhet i Norge där Guldbergs psalmbok fick stor spridning.

Litteratur om författaren: ett urval

Anders Mailing: Dansk Salme Historie, bd 5, 6 och 8, 1966-1978

J.N. Skaar: Norsk Salmehistorie, bd I, 1879

Lars Aanestad m fl (red): Kristen Sang og Musikk, 1962-65