Vibeke Bild

1597 - 1650

Danmark

Datter af Anne Kaas og Preben Bild. Forfatteren blev gift i 1613 med Erik Rantzau til Gjessingholm i Randers amt, men opholdt sig som ung enke på Aggersborg i Hjørring amt og fra 1631 på Lundgård og Thorupgård i Viborg amt.

Vibeke Bild anlagde i 1630-40’erne en række visebøger, hvoraf tre med i alt over 300 viser er bevarede. De to første tredjedele af den ene visebog, der er skrevet af Vibeke Bild selv, hendes veninder og kvindelige slægtninge, har fungeret som en poesibog, og flere af viserne bærer præg af meddigtning og personlig bearbejdning. Den sidste tredjedel og de to andre visebøger er skrevet af en professionel skriver med et karakteristisk stort indhold af afskrevne flyvebladsviser, hvoraf en del er tyske.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Erik Sønderholm: "Adelsvisebøger" i: Sven H. Rossel m.fl. (red.): Danmarks gamle Folkeviser, bd. 12, 1976