Vibeke Bild

1597 - 1650

Danmark

Dotter till Anne Kaas och Preben Bild, gifte sig 1613 med Erik Rantzau til Gjessingholm i Randers amt. Som ung änka vistades hon på Aggersborg i Hjørring amt och från 1631 på Lundgård och Thorupgård i Viborg amt.

Vibeke Bild samlade på 1630- och 40-talen visor i en rad visböcker varav tre med tillsammans över 300 visor ännu finns bevarade. De två första tredjedelarna av den ena visboken, som är skriven av Vibeke Bild själv, hennes vänninor och hennes kvinnliga släktingar, har fungerat som en poesibok och flera av visorna visar spår av meddiktning och personlig bearbetning. Den sista tredjedelen av denna bok och de två andra visböckerna är skrivna av en professionell diktare och innehåller ett karaktäristiskt stort utbud av nedtecknade flygbladsvisor, av vilka en del är tyska.

Litteratur om författaren: ett urval

Erik Sønderholm: "Adelsvisebøger" i Sven H. Rossel m fl (red): Danmarks gamle Folkeviser, bd 12, 1976