Märta Berendes

1639 - 1717

Sverige

Datter af rigsråd Johan Berendes og Ingeborg Kurck. Hun blev hofdame for dronning Christina i 1652 og i 1662 gift med friherre og rigsråd Gustaf Posse, der døde 1676. Fra 1687 virkede hun som overhofmesterinde.

Bevaret som håndskrift findes Märta Berendes’ nedskrevne bønner og betragtninger sammen med en levnedsbeskrivelse, der viser, hvorledes især andagtslitteraturen, men også franske romaner og den antikke litteratur var sproglige og litterære forbilleder for hendes brug af modersmålet.

Udvalgt litteratur om forfatteren

G. Elgenstierna (udg.): Den introducerade Svenska adels ättartavlor, 1925-36

P. Hanselli: Samlade Vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin, bd. 8, 1867

Valborg Lindgärde: "Som en ensam fogel på taket" i: Lars Elleström m.fl. (red.): I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson, 1994