Märta Berendes

1639 - 1717

Sverige

Dotter till riksrådet Johan Berendes och Ingeborg Kurck. Hon blev hovdam hos drottning Kristina 1652 och gifte sig 1662 med friherren och riksrådet Gustaf Posse, som dog 1676. Från 1687 arbetade hon som överhovmästarinna.

Bevarade som handskrifter finns Märta Berendes nedtecknade böner och betraktelser tillsammans med en levnadsbeskrivning som visar att i synnerhet religiös litteratur var språkliga förebilder för hennes användning av modersmålet. Kopia av hennes handskrivna bönbok finns i Lunds Universitetsbibliotek.

Litteratur om författaren: ett urval

G. Elgenstierna (utg): Den introducerade Svenska adelns ättartavlor, 1925-36

P. Hanselli: Samlade Vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin, bd 8, 1867

Valborg Lindgärde: "Som en ensam fogel på taket" i Lars Elleström m fl (red): I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson, 1994