Anna Greta Wide

1920 - 1965

Sverige

Som lärarbarn och med toppbetyg från latinlinjen vid flickläroverket gick Anna Greta Wide till högskolestudier, examinerades 1951 och blev adjunkt i svenska för pojkar i Göteborgs praktiska realskola och senare vid Kungsbacka samrealskola. 1963 upptäcktes cancer och det blev många vistelser vid Jubileumskliniken i Göteborg.

Hon debuterade 1942 med den formfulländade Nattmusik (L). Det stora obegripliga, som vi kommer ifrån och behöver hämta kraft hos, benämnde hon hav, moderssköte, vagga i jordens medelpunkt eller den tyste störaren. 1955 kom, efter tio års tystnad, Dikter i juli, inte ett rekviem men ord för en efterlevande som måste klara sig utan stöd. Den saliga osäkerheten (L) är ett försök att låta frågorna förbli obesvarade, att inte söka lä trots behovet av trygghet.

Litteratur om författaren: ett urval

Louise Winge: "Symboler och motiv i Anna Greta Wides lyrik" i: Svensk Litteraturtidskrift, 1965