Anna Greta Wide

1920 - 1965

Sverige

Forfatteren, der kom fra en lærerfamilie i Göteborg, fik topkarakterer fra den klassisk-sproglige linie på Göteborgs højere pigeskole, blev fil. mag. i 1951 og underviste som adjunkt drenge i svensk på Göteborgs praktiska Realskola, senere ved Kungsbacka Samrealskola.

Hun debuterede i 1942 med den formfuldendte digtsamling Nattmusik, der skildrer livskraften med billeder af hav, moderskød og en vugge i jordens midte. I 1955 udgav hun Dikter i juli om døden og den efterlevende. Hendes sidste digtsamling Den saliga osäkerheten, 1964, lader de store livsspørgsmål forblive ubesvarede. Hun døde afkræft, diagnosticeret 1963.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Louise Winge: "Symboler och motiv i Anna Greta Wides lyrik" i: Svensk Litteraturtidsskrift, 1965