Elisabeth Welhaven

1815 - 1901

Norge

Prästdotter och syster till diktaren Johan Sebastian Welhaven. Född och uppvuxen i Bergen där hon levde ogift hos familjen hela livet. En av åhörarna i den umgängeskrets hon underhöll med sina historier var redaktör Hartvig Lassen som fick henne att skriva berättelser till Skillings-Magazin, 1868-69. Året efter kom de ut i bokform i Fra Staden og Stranden. Smaaskildringer och 1871 Fra gamle Dage. Skisser. Böckerna, vars berättelser har novellkaraktär, skildrar det dagliga livet i gamla Bergen och kom senare i nya, utökade upplagor.

Litteratur om författaren: ett urval

Mathilde Schjøtt: "Elisabeth Welhaven", i: Marie Høgh og Fredrikke Mørck (red): Norske kvinder. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredaaret 1814-1914, 1914

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. Memoarer; dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca. 1660-1880, 1983