Elisabeth Welhaven

1815 - 1901

Norge

Præstedatter og søster til digteren Johan Sebastian Welhaven, blev født og voksede op i Bergen, hvor hun levede som ugift i familien hele sit liv. En af tilhørerne i den omgangskreds, hun underholdt med sine fortællinger, var redaktør Hartvig Lassen, der fik hende til at skrive historier til SkillingsMagazin, 1868-69. Året efter kom de i bogform i Fra Staden og Stranden. Smaaskildringer og i 1871 Fra gamle Dage. Skisser. Bøgerne, hvis fortællinger har novellekarakter, skildrer dagliglivet i det gamle Bergen, og de kom i flere nye, udvidede udgaver. 

Udvalgt litteratur om forfatteren

Mathilde Schjøtt: "Elisabeth Welhaven", i: Marie Høgh og Fredrikke Mørck (red.): Norske kvinder. En oversigt over deres stilling og livsvilkaar i hundredaaret 1814-1914, 1914

Elisabeth Aasen (red.): Fra gamle dage. Memoarer; dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca. 1660-1880, 1983