Johanne Vogt

1833 - 1906

Norge

Förlorade sin far som tvååring och växte upp i nära kontakt med moderns barndomshem i Kristiania. Hon gick på Fröken Lotz’ Sprogskole, gifte sig 1863 och fick sex barn, varav ett var diktaren Nils Collett Vogt.

Debuten skedde 1866 med berättelsen “En tur till Rjukan” i Skillings-Magazin 1866. Hon skrev för barn under signaturen J.V. och för vuxna under eget namn från Fortællinger, 1887. Hennes memoarer Statsraad Colletts Hus og hans Samtid. Erindringer 1814-89, 1903, bygger på egna minnen och mormoderns dagböcker.

Litteratur om författaren: ett urval

A. Collett: Familien Collett og Christianialiv i gamle dage, 1915

Sonja Hagemann: Barnelitteratur i Norge 1850-1914, 1970

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. Memoarerer, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca. 1660-1880, 1983