Ingrid Sjöstrand

1922 - 2020

Sverige

Författaren kommer från Rödön i Jämtland. Hon är fil kand, har arbetat som journalist och lärare.

1966 debuterade hon med barnboken Jag heter Muff och sitt genombrott fick hon med barnboken Kalle Vrånglebäck, 1968, som följdes av fyra böcker om Kalle och hans syster Loppa och filmades för TV.

För vuxna har hon gett ut ett flertal böcker i olika genrer. Hon behandlar ofta samhälls- och samlivsproblem som i Samhem, 1970, en debattbok om boendet. Härutöver har hon skrivit Humlan vingad (L), 1976, som hon själv betecknar som brukspoesi, och Törnrosasviten, 1985-90, som beskriver en grupp flickors utveckling från den gemensamma skoltiden till dess de går i pension. 1992 kom Isranunkel (R), som handlar om kylan mellan välfärdssamhällets människor, och 1996 Vill du se en stjärna (R).

Uppdaterat av redaktionen 2011:

Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk kvinnolitteraturhistoria har Ingrid Sjöstrand bl a gett ut böckerna Dom stora, 2003, Det översvämmade barnet, 2004, och Skånes somrar ila, 2008.

Litteratur om författaren: ett urval

Bo Heurling (red): Författaren själv, 1993

Kristin Järvstad: Att utvecklas till kvinna. Studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige, 1996

Carina Köre: "Våra systrar på savannen - lejonninan som "exemplum" och metafor i en dikt av Ingrid Sjöstrand" i: Dikten som mötesplats: festskrift till Eva Lilja, 2008