Andrea Reinert

1894 - 1941

Färöarna

Bonddotter, född och uppvuxen i Norðradalur. Under 1930-talet uppskattad damskräddare i Köpenhamn. Gift med ingenjör H. Clément Dethlefsen.

Hon skrev novellen “Dreymurin” (Drömmen) med sagohistoriskt motiv, tryckt i Søgubókin 1949, samt en rad dikter om upprorslust, längtan bort och sorg, tryckta i tidskrifterna Varðin 1932-39 och Búgvin, 1941.

Litteratur om författaren: ett urval

Malan Simonsen: Bylgjurnar leika i trá, 1991