Märta Helena Reenstierna

1753 - 1841

(1753-1841). Hon har bidragit med ett viktigt kulturhistoriskt dokument om livet i Stockholm med omnejd från 1793 till 1839, utgivet 1946-53 under titeln Årstadagboken I—III. Hon var dotter till löjtnant Abraham Reenstierna och växte upp i Jönköpings län. Då sju av åtta barn dött i äktenskapet från 1775 med ryttmästare von Schnell började hon vid 40 års ålder att skriva dagbok och hon fortsatte in på ålderns höst med att beskriva vardagslivet och festerna på gården Årsta. Dagböckerna följer årets gång på gården och ger också intressanta upplysningar om Helena Reenstiernas läsning av samtidens moderna litteratur.

Litteratur:. Sigurd Erixon m fl (utg): Arstadagboken. Journaler från åren 1793-18391-3, 1946-53. Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, 1997.