Märta Helena Reenstierna

1753 - 1841

Sverige

Forfatteren har bidraget med et vigtigt kulturhistorisk dokument om livet i Stockholm og omegn fra 1793 til 1839, udgivet 1946-53 under titlen Årstadagboken I-III. Hun var barn af forhenværende løjtnant Abraham Reenstierna og voksede op i Jönköpings len. Da syv ud af otte børn var døde i ægteskabet fra 1775 med ritmester von Schnell, begyndte hun i en alder af 40 år at skrive dagbøger, og hun fortsatte til sin sene alderdom med at beskrive hverdagslivet og festerne på gården Årsta. Dagbøgerne følger årets gang på gården og giver også interessante oplysninger om Helena Reenstiernas læsning af moderne litteratur.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Christine Bladh: "Årstafruns dagbok: Märta Helena Reenstiernas liv 1813 till 1825" i: Stockholms Lilja: stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007, 2007

Kristina Ekero Eriksson: Årstafruns dolda dagböcker, 2010

Sigurd Erixon m.fl. (udg.:): Årstadagboken. Journaler från åren 1793-1839 1-3, 1946-53

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, 1997