Kate Næss

1938 - 1987

Norge

Kallad 60-talets oupptäckta drottning men hennes symbolspråk, mellan 1950-talets symbolism och 1960-talets nyenkla poesi, har också avfärdats som “privat”. Född och uppvuxen i Oslo där fadern var kontorschef. Som ung studerade hon engelska och konsthistoria men utbildade sig senare till tygtryckare.

I början på 1960-talet deltog hon i teateraktiviteter i studentmiljö, var tidigt ute med poesi- och jazzframträdanden och har tolkat verk av bl a Lawrence Ferlinghetti och Allen Ginsberg. Hon var gift med teaterchefen Janken Varden och mor till två barn. Kate Næss gav ut diktsamlingarna Billedskrift, 1962, Mørkerrommet, 1964, och Blindgjengere, 1969.

Litteratur om författaren: ett urval

Vigdis Flottorp: "Damen i gruppebildet. Kate Næss i norsk poesi. En studie" i: Cafe existens, nr 31/32, 1982

Jan Erik Vold: "Sekstitallets hemmelige dronning", Efterord till Kate Næss: Dikt, 1989

Jan Erik Vold: "Kate Næss, internasjonalist". Efterord till Kate Næss: Gjendiktninger, 1989