Emerentze Munch

1786 - 1868

Norge

Född i Larvik där hennes far var tullkontrollör. Då hon var tre år dog modern varefter hon växte upp hos mormodern i ett högborgerligt hem i Kristiania. Hon gifte sig med den berömde konstnären Jacob Munch och fick fyra barn.

Hennes memoarer, skrivna 1862, som bärs fram av en personlig stil och är avsedda för familj och vänner berättar både om privata förhållanden och historiska ämnen som Napoleonkrigen och Unionsupplösningen. Minnena offentliggjordes i Skillings-Magazin, 1883. Dotterdottern Emma Gad presenterade utdrag i tidskriften Museum, 1895. Först 1907 kom Fru Emerentze Munchs Optegnelser i bokform.

Litteratur om författaren: ett urval

Haagen Krog Steffens: "Oplysninger" i: Fru Emerentze Mundis Optegnelser. 1907

Elisabeth Aasen (red): Fra gamle dage. Memoare, dagbøker, salmer og dikt av kvinner ca 1660-1880, 1983