Metta Lillie

1708 - 1788

Sverige

Äldsta dotter till en överste och uppvuxen i Västergötland, skrev dagbok från 1737 fram till 1750 då hon gifte sig med en änkling, Johan Gustaf Natt och Dag, med sex halvvuxna barn. Då hon själv blev änka 1760 bodde hon på makens gård till sin död 1788.

Dagboken, som bara föreligger som manuskript, handlar först och främst om händelser i släkten och om familjens ekonomi men också samtidens politik och religionen är centrala teman. I hennes dagbok kan man följa utvecklingen från praktiska anteckningar till en mera subjektiv, introspektiv text.

Litteratur om författaren: ett urval

Jessica Eriksson: Metta Magdalena Lillies dagbok: en 1700-talstext och dess språk, (Diss.), 2004

Ellen Fries: "En högvälboren frökens dagbok" i: Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider, bd 1, 1895

Metta Magdalena Lillies dagbok 1737-1750 : en västgötsk släktkrönika / utgiven genom Jessica Eriksson, 2008

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, 1997