Metta Lillie

1709 - 1788

Sverige

Ældste datter af en oberst og født og opvokset i Västergötland. Hun skrev dagbog fra 1737 frem til 1750, hvor hun giftede sig med en enkemand, Johan Gustaf Natt och Dag, som havde seks halvvoksne børn. Da hun selv blev enke i 1760, blev hun boende på ægtemandens gård til sin død 1788.

Dagbogen, som kun foreligger i manuskript, omhandler først og fremmest begivenheder i slægten og familiens økonomi, men også samtidens politik og det religiøse er centrale temaer.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Jessica Eriksson: Metta Magdalena Lillies dagbok: en 1700-talstext och dess språk, 2004

Ellen Fries: "En högvälboren frökens dagbok" i: Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider, bd. 1, 1895

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, 1997