Anna Margrethe Lasson

1659 - 1738

Danmark

Född i Köpenhamn och uppvuxen på Dalum Kloster på Fyn där hennes far var hovrättsråd. Efter faderns död 1706 flyttade hon in hos en gift syster. Senare flyttade systrarna till klosterföreståndargården i Odense där de levde under svåra ekonomiska förhållanden, tyngda av skulder efter fadern. 1730 såldes gården på auktion men de två systrarna fick lov att bo kvar till sin död.

Anna Margrethe Lasson har skrivit en hyllningsdikt till den norske psalmdiktaren Dorothe Engelsbretsdatters Taare-Offer vilken hon försvarar kvinnors förmåga att författa. Hon har skrivit den första nordiska prosaromanen Den beklædte Sandhed, offentliggjord 1723 under pseudonymen “Det danske Sprogs inderlige Elskerinde Aminda”. Det är en roman om ärbar kärlek, skapad efter franska och tyska förebilder och tillrättalagd som en nyckelroman om äktenskapet mellan den danske prins Jørgen och den engelska prinsessan Anne.

Litteratur om författaren: ett urval

Stig Dalager och Anne-Marie Mai: Danske kvindelige forfattere, bd 1, 1982

Jens Hougaard m fl (red): Dansk litteraturhistorie, bd 3, 1983

Peter Thage: "Et in Arcadia ego: om Anna Margrethe Lassons roman "Den beklædte sandhed"" i: Danske studier, bd 97, rk 9, bd 1, 2002

Gustav Ludvig Wad: Fra Fyens Fortid, bd 4, 1924