Jørgine (Gina) Krog

1847 - 1916

Norge

Prästdotter, född i Lofoten och uppvuxen på Vestlandet och i Kristiania. Som ledargestalt i den norska kvinnorörelsen 1884 till 1916 gjorde hon en mycket betydande insats, både intellektuellt och som organisatör. Hon var ogift, ubildad till lärarinna, simmade, åkte skridskor och var inte bara en av de första kvinnliga fjällvandrarna i Norge utan också den första som stod i en offentlig talarstol.

Från 1880 vigde hon hela sitt liv åt kvinnosaken. Hon publicerade en artikelserie om kvinnans ställning i den radikala tidskriften Nyt Tidskrift 1884, tog initiativ till Norsk Kvinnesaksforening och blev senare ledare av kvinnornas arbete för rösträtt. Hon var dessutom redaktör för kvinnotidskriften Nylænde fram till sin död och bl a ledare för Norske Kvinners Nasjonalråd från 1904.

Litteratur om författaren: ett urval

Anna Caspari Agerholt: Den norske kvinnebevegelses historie, 1973

Anne Marie Halse: Nylænde 1877-1901. Litteraturkritikk fra kvinnesynspunkt (hovedopgave), 1980

Fredrikke Mørck (red): Norske kvinder, bd 1-2, 1914