Sophie von Knorring

1797 - 1848

Sverige

Fick som adelsfröken en gedigen, bildad uppfostran. Hon gifte sig med en officer, fick en dotter och debuterade anonymt 1834 med den omdiskuterade romanen Cousinerna som ansågs vara osedlig. Som i de flesta av hennes verk är miljön adlig men temat, den kvinnliga erotiken ställd mot den manliga dubbelmoralen, är av allmänt kvinnopolitiskt intresse.

Sophie von Knorring kritiserar släktstoltheten och står på kvinnornas sida och i Torparen och hans omgifning, 1843, till och med på folkets sida mot överheten. Romanen, som har kallats Sveriges första bonderoman, kan också läsas som ett inlägg i den könspolitiska “Det går an”-debatten om äktenskap kontra ett fritt samliv mellan man och kvinna. Sophie von Knorrings charmfulla stil är europeiskt influerad och når sin höjdpunkt i mästerstycket Illusionerna från 1836. Hon dog tidigt i TBC.

Litteratur om författaren: ett urval

Åsa Arping: Den anspråksfulla blygsamheten: auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt, 2002

Åsa Arping: "Bakom manlighetens mask: Sophie von Knorring, Cousinerna och spelet med författarrollen" i:Tidskrift för litteraturvetenskap, 28:2, 1999

Fredrik Böök: Fem porträtt, 1929

Johan Mortensen: Från Aftonbladet till Röda rummet. Strömningar i svensk litteratur 1830-79, 1905

Barbro Nelson: Sophie von Knorring. En svensk romanförfattarinnas liv och dikt, 1927