Stella (pseud för Mathilda Malling) Kleve

1864 - 1942

Sverige

Växte upp som godsägardotter i norra Skåne. Efter studentexamen och en kort tid på universitetet i Lund fortsatte hon studierna i Schweiz där hon också skrev sina första noveller, Flirtations, som i Herman Bangs översättning trycktes i Nationaltidende 1884 och senare utvidgades till debutromanen Berta Funcke, 1885. Den, liksom ett stort antal noveller i olika tidskrifter och romanen Alice Brandt, 1888, gavs ut under pseudonymen Stella Kleve, ett namn som kom att förknippas med osedlighet.

Starkt kritiserad för sina tematiska och stilistiskt nydanande skildringar av unga kvinnors oförlösta sinnlighet väckte speciellt novellen “Pyrrhussegrar” och artikeln “Om indignationslitteraturen”, 1886, uppståndelse och bidrog till att tidskriften Framåt fick upphöra. Efter några års tystnad återkom hon, nu gift med Peter Malling och bosatt i Köpenhamn, med En roman om förste konsuln, 1894, den första av en rad populära historiska romaner och herrgårdsberättelser. De utgavs under hennes eget namn.

Litteratur om författaren: ett urval

Maria Andersson: Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880-1910, 2010

Jenny Björklund: ""Raffinerad, abnorm och blaserad": en annorlunda samhällskritik i Stella Kleves Berta Funcke" i: Tidskrift för litteraturvetenskap, 29:3/4, 2000

Ann Lingebrandt: Stella Kleve: det moderna genombrottets enfant terrible, 2011

Mathilda Malling: "Min första bok" i: Når vi började. Ungdomsminnen av svenska författare, 1902

Birgitta Ney: Bortom berättelserna. Stella Kleve - Mathilda Malling, 1993

Christina Sjöblad: Baudelaires väg til Sverige, 1975