Stella (pseud. for Mathilde Malling) Kleve

1864 - 1942

Sverige

Voksede op som godsejerdatter i det nordlige Skåne. Efter studentereksamen og en kort tid på universitetet i Lund fortsatte hun sine studier i Schweiz, hvor hun skrev sin første novelle, Flirtations, der i Herman Bangs oversættelse blev trykt i Nationaltidende i 1884 og senere udvidet til debutromanen Berta Funcke, 1885, der ligesom et stort antal noveller i forskellige tidsskrifter og romanen Alice Brandt, 1888, udkom under pseudonymet Stella Kleve, der kom til at stå for usædelighed.

Stærkt kritiseret for sine tematisk og stilistisk nybrydende skildringer af unge kvinders uforløste sanselighed vakte især novellen “Pyrrhussegrar” og artiklen “Om indignationslitteraturen”, 1886, opstandelse og bidrog til, at tidsskriftet Framåt måtte ophøre. Efter nogle års tavshed kom hun, nu som gift med Peter Malling og bosat i København, igen med En roman om förste konsuln, 1894, den første af en række populære historiske romaner og herregårdshistorier, der udkom under hendes eget navn.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Maria Andersson: Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings författarskap 1880-1910, 2010

Jenny Björklund: ""Raffinerad, abnorm och blaserad": en annorlunda samhällskritik i Stella Kleves Berta Funcke" i: Tidskrift för litteraturvetenskap, 29:3/4, 2000

Ann Lingebrandt: Stella Kleve: det moderna genombrottets enfant terrible, 2011

Mathilda Malling: "Min första bok" i: Når vi började. Ungdomsminnen av svenska författare, 1902

Birgitta Ney: Bortom berättelserna. Stella Kleve - Mathilda Malling, 1993

Christina Sjöblad: Baudelaires väg til Sverige, 1975