Gerda Kjellberg

1881 - 1972

Sverige

Dotter till en ingenjör och uppvuxen i Kristinehamn. Blev med lic 1911, tjänstgjorde därefter vid S:t Görans sjukhus i Stockholm och arbetade som läkare vid Stockholms stads sexualhygieniska klinik och vid det statliga barnhemmet Tempelbacken. Hon var dessutom direktionsmedlem för Allmänna barnbördshuset från 1933 till 1953 och i abortlagstiftningskommittén 1934-35.

Hon var en av 1900-talets många radikala svenska kvinnliga läkare som kom att spela en stor roll i kampen för sexualupplysning och mot prostitution och könssjukdomar. 1931 prisbelönades hon för upplysningsskriften Varifrån kommer jag, mamma?. I memoarböckerna Hänt och sant, 1951, och Mera hänt och sant, 1970, ger hon intressanta inblickar i sitt arbete.