Majken Johansson

1930 - 1993

Sverige

Dotter till en servitris men växte upp som fosterbarn i arbetarkvarteren på Möllevången i Malmö. 1953 blev hon fil mag i engelska, nordiska språk, teoretisk filosofi och pedagogisk psykologi. Hon var en del av den s k Lunda-skolan och publicerade dikter i kalendern Vox. Redan när hon 1953 flyttade till Stockholm hade hon stora alkoholproblem. Hon försörjde sig som översättare och kritiker, men hennes kris blev akut då hennes stora kärlek begick självmord. Efter en omvändelse i all offentlighet lät hon sig 1958 enrolleras i Frälsningsarmén.

Majken Johansson debuterade 1952 med Buskteater (L) som följdes av den ännu större kritikersuccén I grund och botten (L), 1956. Båda diktsamlingarna präglas av en skeptisk, illusionslös hållning. Samtidigt med den religiösa omvändelsen kom Andens undanflykt (L), 1958, som kommenteras i förordet till den samlade utgåvan Det sällsamma bekymret (L), 1971. Det är sökandet, de intellektuella reservationerna och inte bekännelsen som dominerar. Men svaret skönjs i Liksom överlämnad (L), 1965, och med Omtal (L), 1969, kommer vittnesbördet och jublet över frälsningen genom den kristna tron. I Från Magdala. Fragment ur en självbiografi, 1972, som består av prosastycken och dikter, tolkas minnena utifrån en anknytning till frälsnings- och förtappelsemotivet.

I den sista diktsamlingen Djup ropar till djup, 1989, går den 42:a psalmen i Psaltaren igen som ett ledmotiv i ett författarskap som i sin sista del vittnar om en möjlig väg till “levande liv”, dokumenterat i diktning och tro. Majken Johansson fick bl a Samfundet De Nios stora pris 1970.

Litteratur om författaren: ett urval

Karin Hartman: Bottenglädjen: en bok om Majken Johansson, 2002

Eva Lilja: "Professorn och kandidaten: en analys av Majken Johanssons dikt "Aprilseminarium"" i: Moderniteter: text, bild, kön: en vänbok till Ingrid Holmquist, 2008

Erik Lundberg: "Verkligheten behöver dig" i: Karl-Erik Lagerlöf (red): Femtitalet i backspegeln, 1968

Sören Lindgren: "Döden i medelklassen" i: Horisont, nr 5, 1971

Evald Palmlund: "Frågorna och svaret. En studie i Majken Johanssons lyrik till och med Andens undanflykt" i: Ord och bild, 1959