Majken Johansson

1930 - 1993

Sverige

Datter af en servitrice, men voksede op som plejebarn i arbejderkvarteret Möllevången i Malmö. I 1953 blev hun fil. mag. i engelsk, nordisk sprog, teoretisk filosofi og pædagogisk psykologi. Hun var en del af den såkaldte Lund-skole og publicerede digte i kalenderen Vox. Allerede da hun i 1956 flyttede til Stockholm, havde hun store alkoholproblemer. Hun forsørgede sig som oversætter og anmelder, men hendes krise blev akut, da hendes store kærlighed begik selvmord. Efter en omvendelse i al offentlighed lod hun sig i 1958 indrullere i Frelsens Hær.

Majken Johansson debuterede 1952 med Buskteater, der fulgtes af den endnu større kritikersucces I grund och botten, 1956. Begge digtsamlinger er prægede af en skeptisk, illusionsløs holdning. I sammenhæng med den religiøse omvendelse kom Andens undanflykt (L), 1958, der er kommenteret i forordet til den samlede udgave Det sällsamma bekymret (L), 1971. Det er det søgende, de intellektuelle reservationer og ikke bekendelsen, der dominerer. Men svaret skelnes i Liksom överlämnad (L), 1965, og med Omtal (L), 1969, kommer vidnesbyrdet og jublen over frelsen gennem den kristne tro. I Från Magdala, Fragment ur en självbiografi, 1972 (En åben dør. Fragmenter af en selvbiografi, 1973), som består af prosastykker og digte, tolkes minderne ud fra en tilknytning til frelses- og fortabelsesmotivet.

I den sidste digtsamling Djup ropar till djup, 1989, går den 42. salme i Salmernes Bog igen som et ledemotiv i et forfatterskab, der i sin sidste del vidner om en mulig vej til liv, dokumenteret i digtning og tro. Majken Johansson har bl.a. fået Samfundet De Nios store pris 1970.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Karin Hartman: Bottenglädjen: en bok om Majken Johansson, 2002

Eva Lilja: "Professorn och kandidaten: en analys av Majken Johanssons dikt "Aprilseminarium"" i: Moderniteter: text, bild, kön: en vänbok till Ingrid Holmquist, 2008

Sören Lindgren: "Döden i medelklassen" i: Horisont, nr. 5, 1971

Erik Lundberg: "Verkligheten behöver dig" i: Karl-Erik Lagerlöf (red.): Femtitalet i backspegeln, 1968

Evald Palmlund: "Frågorna och svaret. En studie i Majken Johanssons lyrik till och med Andens undanflykt« i: Ord och bild, 1959