Anna Maria (Maj) Hirdman

1888 - 1976

Sverige

Född och uppvuxen i Norberg i Bergslagen där hennes far var gruvarbetare och modern tidigt blev änka med sex barn. Hon utbildade sig till lärare, engagerade sig i arbetarrörelsen och gifte sig med en av ledarna för ABF, Arbetarnas Bildningsförbund.

Konflikten mellan landsortskvinnans uppfostran till ett traditionellt liv i hemmet och den moderna, politiskt och intellektuellt medvetna storstadskvinnan beskrivs i Maj Hirdmans självbiografiska romaner Anna Holberg, 1921, I törn och i blomma, 1944, och Alla mina gårdar, 1958.

Litteratur om författaren: ett urval

Eva Adolfsson: "Visornas värld och filosofernas. Maj Hirdmans liv och författarskap" i: Eva Adolfsson m fl (red): Vardagslit och drömmars språk. Svenska proletårförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson, 1981