Anna Maria (Maj) Hirdman

1888 - 1976

Sverige

Født og opvokset i Norberg i Bergslagen, hvor hendes far var minearbejder og moderen tidligt enke med seks børn. Hun blev læreruddannet, engagerede sig i arbejderbevægelsen og giftede sig med en af lederne af ABF, Arbetarnas Bildningsförbund.

Konflikten mellem landbokvindens opdragelse til et traditionelt kvindeliv i hjemmet og den moderne, politisk og intellektuelt bevidste storbykvinde beskrives i Maj Hirdmans selvbiografiske romaner Anna Holberg, 1921, I torn och i blomma, 1944, og Alla mina gårdar, 1958.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Eva Adolfsson: "Visornas värld och filosofernas. Maj Hirdmans liv och författarskap" i: Eva Adolfsson m.fl. (red.): Vardagslit och drömmars språk. Svenska proletårförfattarinnor från Maria Sandel till Mary Andersson, 1981