Christina Charlotta Hiärne

1722 - 1804

Sverige

Som det 20:e barnet till professor Olof Rudbeck d y i Uppsala tillhörde hon en känd och lärd svensk familj. I ungdomen genomgick hon en religiös kris. 1745 gifte hon sig med Erland Fredrik Hiärne, som var pietist liksom hon själv. På 1750-talet var de som herrnhutare med om att grundlägga Evangeliska brödraförsamlingen i Stockholm.

Christina Charlotta Hiärnes ende överlevande son gav sina föräldrar stora bekymmer. I sin dagbok för hon samtal med Gud och Jesus och ber dem hjälpa sonen in på den rätta vägen. Hennes dagbok från 1744 till 1803 finns endast i manuskriptform. Här blandas anteckningar om släkten med religiösa tankar, något som med åren får allt större utrymme.

Litteratur om författaren: ett urval

Wendla Falk: Bergsrådinnans dagbok, 1957

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, 1997