Christina Charlotta Hiärne

1722 - 1804

Sverige

Som det 20. barn af professor Olof Rudbeck d.y. i Uppsala tilhørte forfatteren en kendt svensk lærd familie. Hun gennemgik i ungdommen en religiøs krise og giftede sig i 1745 med Erland Fredrik Hiärne, der var pietist som hun selv. I 1750’erne var de som herrnhutere med til at grundlægge Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm.

Christina Charlotta Hiärnes eneste overlevende søn gav anledning til stor bekymring for forældrene. I sin dagbog fører hun samtaler med Gud og Jesus og beder dem hjælpe sønnen på rette vej. Hendes dagbog fra 1744 til 1803 foreligger i manuskript. Her blandes optegnelser om slægten med religiøse tanker, som med årene får stadig mere plads.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Wendla Falk: Bergsrådinnans dagbok, 1957

Christina Sjöblad: Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, 1997