Agnes Kathinka Malling Henningsen

1868 - 1962

Danmark

Född på godset Skovsbo på Fyn som den mellersta av tre systrar. Systrarna blev alla rejäla borgarhustrur, Agnes Henningsen själv en av Danmarks mest kända kvinnliga bohemer. Som 19-åring gifte hon sig med Mads Henningsen, fick tre barn och då ekonomin inte räckte till flera började hon den litterära undersökningen av kärlekens villkor som både blev en genomgående linje i hennes författarskap och en inträdesbiljett till de konstnärskretsar som levererade material och inspiration.

Efter en rad noveller under pseudonymen Helga Maynert i dagstidningen København debuterade hon 1899 med romanen Glansbilledet, samma år följd av romanen Strømmen. Det litterära genombrottet kom 1901 med romanen Polens Døtre. Det dramatiska genombrott hon drömt om fick hon aldrig, å andra sidan gjorde hon scenens dialogkonst till litterär stil och använde återstoden av författarskapet till att utveckla och förfina den. Känd var hon, älskad blev hon först då hon som 73-åring började ge ut de åtta band memoarer som säkrade att även trilogin Kærlighedens Aarstider, 1927-30, fick ett långt liv.

Från allra första stund satte hon sig i sitt skrivande upp mot de normer, konventioner och tabun som omgav kvinnor och kärleken. Själv blev hon “hett stoff”, hennes skilsmässa, hennes älskare, hennes fruktlösa försök att få en borgerlig försörjning vid sidan av skrivandet, hennes resor och hennes skandalomsusade teaterpremiärer, hennes dröm att skaffa sig skrivarro genom att få statlig pension – allt detta gav upphov till skvaller och gliringar i ett småborgerligt Danmark där självständiga kvinnor fortfarande var ett undantag. Helt oförskyllt var det inte. Det finns en direkt linje mellan liv och verk i Agnes Henningsens författarskap. Samtiden läste bara “nyckeldelarna”, det är först senare tiders läsare som har fått blick för den litterära gestaltning som skapar om privata konflikter till centrala livsåskådningsfrågor och som gör författarskapet till en av dansk litteraturs mest konsekventa granskningar av kvinnliga kärleksvägar.

Litteratur om författaren: ett urval

Lise Præstgaard Andersen: "Agnes Henningsen: Erindringer" i: Poul Schmidt m fl (red): Læsninger i dansk litteratur, bd 3, 1997

Bodil Wamberg: Letsindighedens pris. En bog om Agnes Henningsen, 1983