Agnes Kathinka Malling Henningsen

1868 - 1962

Danmark

Født på godset Skovsbo på Fyn som den midterste af tre søstre. Søstrene blev solide borgerfruer, Agnes Henningsen selv Danmarks kendteste kvindelige boheme. Som 19-årig giftede hun sig med Mads Henningsen, fik tre børn, og da økonomien ikke strakte til flere, startede hun den litterære afsøgning af kærlighedens vilkår, der både blev en gennemgående linie i hendes forfatterskab og adgangsbillet til de kunstneriske kredse, der leverede stof og inspiration.

Efter en række noveller under pseudonymet Helga Maynert i dagbladet København debuterede hun i 1899 med romanen Glansbilledet, samme år efterfulgt af romanen Strømmen. Det litterære gennembrud kom i 1901 med romanen Polens Døtre. Det dramatiske gennembrud, hun drømte om, fik hun aldrig, til gengæld gjorde hun scenens dialogkunst til litterær stil og brugte resten af forfatterskabet på at udvikle og forfine den. Kendt var hun, elsket blev hun først, da hun som 73-årig påbegyndte udgivelsen af de otte bind erindringer, der sikrede, at også trilogien Kærlighedens Aarstider, 1927-30, fik et langt efterliv.

Fra først til sidst skrev hun op mod de normer, konventioner og tabuer, der omgærder kvinder og kærlighed. Selv blev hun ‘godt stof: hendes skilsmisse, hendes elskere, hendes fejlslagne forsøg på at skaffe sig borgerlige næringsveje ved siden af forfatterskabet, hendes rejser, hendes skandaleramte teaterpremierer, hendes drøm om at skaffe sig skrivero ved at komme på finansloven – alt gav næring til sladder og satire i et småborgerligt Danmark, hvor kvinders selvstændighed stadig var undtagelsen. Uforskyldt var det ikke. Der er en direkte sammenhæng mellem liv og værk i Agnes Henningsens forfatterskab. Samtiden læste “nøglerne”, først eftertiden har fået blik for den litterære iscenesættelse, der omskaber privat konfliktstof til centrale livsspørgsmål, og som gør forfatterskabet til en af dansk litteraturs mest konsekvente afsøgninger af kvindelige kærlighedsveje.

Udvalgt litteratur om forfatteren

Lise Præstgaard Andersen: "Agnes Henningsen: Erindringer" i: Poul Schmidt m.fl. (red.): Læsninger i dansk litteratur, bd. 3, 1997

Bodil Wamberg: Letsindighedens pris. En bog om Agnes Henningsen, 1983